Най-важното – обобщение на видео клиповете

Тук ви предлагаме, в обобщен вид, схемите от различните подзони и съoтветните препоръчителни позиции, на които трябва да са играчите, очакващи изиграване на топка от тези подзони, както и най-доброто място където да насочите топката.

Във всички схеми:

– посочените позиции Х са мястото, където е топката, която се изиграва;

– посочените позиции У са на играчът, който очаква топката от мястото Х.

Ето и препоръчителните позиции:

1. Топката се намира в центъра на корта (позиция Х)

В този случай позицията на играчът (У), който очаква топка от там трябва да е в центъра.

X Y

| 90 cm | x Y

 

3. Когато топката се намира на 2 метра от страничната линия на полето за еденично (Х), мястото където трябва играчът” У” да очаква топката е на около 135 см от центъра на корта в противоположната половина.

| 135 cm | Y X

 

4. Когато играчът, който сервира, изпълнява удара от препоръчителното място, на около 100 см от центъра на корта, то позицията на играчът който очаква топката е на около 100 см (110) от страничната линия на корта за игрите поеденично.

Y |110 cm| X |100 cm|

 

5. Когато играчът, който сервира ще изпълни удара от ъгъла на корта, играчът, който очаква сервиса ще трябва да бъде на ъгъла на полето за игрите по еденично. За игрите по двойки, когато обикновено играчът, който сервира е на 2-3 м от центъра, позицията на играчът, който очаква сервиса е на 40 – 80 см. от страничната линия на полето за игри поеденично.

Y X

 

6. Когато топката се изиграва от ъгъла на корта и извън очертанията на страничните линии на полето за единични игри, препоръчителната посока е диагонала (на схемата е означена оцветена в синьо) защото: – зоната в която се играе е по-голяма и позволява по-голяма непрецизност на удара, а и след удара играчът Х много бързо може да застане на следващата позиция на корта (пак оцветена в синьо), която му позволява да покрие максимално добре игралното му поле.

По правата (оцветена в червено, на по-долната схема) може да се играе в два случая: – когато играчът, който очаква топката Y не е на позицията, на която трябва да бъде, а стои близо до ъгъла на корта, например Y1 и като изненнада, когато може да нанесе удар с достатъчно добър контрол. На схемата се вижда, че ако се играе по правата, то следващата позиция на играчът X (оцветена в червено) е на около 2м. по-встрани (по-далеч), спрямо позицията, когато е играно по диагонала.

X

X Y Y1

 

7. Подзона А2 се разделя на средна и две крайни зони. На първата схема са дадени зоните А2 и зоните, където е препоръчително да се изиграят топките, които са очертани за изиграване от дясната страна, като от ляво са симетрични.

A2r A2l

 

8. На схемата отдолу се виждат препоръчителните зони от централната част на А2. От тази позиция по-добре е да се играят дълги диагонали, да се търсят зоните по-близо до основната линия.

A2c

 

9. От подзона А3 е много важно топката да се изиграе по начин, така че играчът след удара да има време да отиде до следващата позиция на корта – добре пласирана топка с направление, което е максимално далеч от противника или удар с малка скорост, който обаче дава възможности за нова атака. Има случай на невероятно спасени топки, но в такива случай и другия играч е допуснал грешка за да пропусне шанса да спечели точката. Вижте схемата отдолу.

A3r