Избор на посоката на изиграване на топката и позиция на корта

В основата на добрата игра е играчът винаги да се старае да бъде на правилната позиция. Коя е правилната позиция на корта по време на разиграване? Това е позицията, при която играещият тенисист е на място, което му дава равни шансове да достигне топката. Искаме да подчертаем, че не винаги правилната позиция е на ъглоповящата на възможните направления на топката. Гледайте клиповете и ще се научите правилно да играете – да взимате верни решения за направленията където да изигравате топките и след това къде трябва да се стремите да отидете.

Изключения от направените препоръки за направлението къде да се изиграе топката и за позицията, която да се заеме винаги може да се види на турнири, но главните причини за изключенията са най-вече незнанието и/или невъзможността на играещият тенисист да заеме правилната позиция на корта. Обективната причина е, че противникът е изиграл топката толкова добре, че той няма време да отиде до правилната позиция.

Сервис

Направените анализи показват, че най-доброто място за изпълнение на сервиса е близо до центъра на основната линия. Гледайте видеото за да разберете защо.

Сервис - избор на позиции

Oбяснение за това как да се направи избор на позиция от къде  да се изпълни сервиса и къде да се очаква.

ЗОНИ НА КОРТА

Избор на посока за изиграване на топката и позиция на корта

ЗОНИ НА КОРТА

В този клип ще видите главните три зони, на които сме условно разделили корта. Тези зони са важни за да се вземе най-правилното решение по време на разиграване. Има зони. от които може да се играе навсякъде, но има други такива, от които трябва да се играе само в определена посока, и има трета група зони, от които може да се играе навсякъде, но едно от направленията има повече предимства от другите такива. Тези зони са разгледани детайлно в следващите клипове.

ПОДЗОНИ НА КОРТА

Всяка една зона се разделя условно на три подзони. В клипа ще видите деветте подзони на корта, които са в основата на направените в следващите видео клипове анализи.

Подзони А1, А2, А3

Когато гледате следващите клипове за подзоните, това което е най-важно за вас e:

–  да запомните от коя подзона къде е най-добре да се насочи топката;

–  къде е позицията на корта, на която трябва да бъдете, когато противникът ви играе топката от същата подзона.

Подзона А1

В този клип ще видите главните три зони, на които сме условно разделили корта. Тези зони са важни за да се вземе най-правилното решение по време на разиграване. Има зони. от които може да се играе навсякъде, но има други такива, от които трябва да се играе само в определена посока, и има трета група зони, от които може да се играе навсякъде, но едно от направленията има повече предимства от другите такива. Тези зони са разгледани детайлно в следващите клипове.

Подзона А2

Посочени са препоръчителните направления за изиграване на топката от тази подзона – предимства и недостатъци за съответните направления.

Джокович - Ферер - изиграване от зона А2

Виждат се нагледно предимствата да се насочва топката в препоръчваните от нас зони.

Подзона А3

Прави се анализ за това къде е най-добре да се насочи топката, когато се изиграва от тази подзона.

Федерер - Надал

Отлично изиграване на Федерер от зона А3 и няколко тактически грешки на Надал.

Подзони B1, B2, B3

Когато гледате следващите клипове за подзоните, това което е най-важно за вас е:

– да запомните от коя подзона къде е най-добре да се насочи топката;

– къде е позицията на корта, на която трябва да бъдете, когато противникът ви играе топката от същата подзона.

Подзона В1

Виждат се нагледно предимствата да се насочва топката в препоръчваните от нас зони.

Подзона В2

Къде и защо е най-добре да се изиграе топката от тази подзона на корта.

Подзона В3

Препоръчват се посоките за изиграване от тази подзона на корта, като се посочват предимствата и недостатъците.

Подзони С1, С2, С3

Подзона С1

Aнализира и се посочват най-добрите направления къде да се изиграва топката от тази подзона.

Подзона С2

Посочват се направленията където е най-добре да се насочи топката, когато се изиграва от тази подзона.

Подзона С3

Къде и защо е най-добре да се насочи топката от тази подзона.