За уроците

Вие ще се нуждаете от определено време, за да придобиете съответните умения и за да започнете да играете правилно. Продължителността на усвояването на ударите зависи от:
• броя на седмичните ви занимания и тяхната продължителност – нашата препоръка е 2-3 пъти седмично по един час;
• старанието и желанието ви да направите изпълненията си възможно най-добре;
• личните ви качества.

УСПЕХ!

Видео уроци за начинаещи

ФОРХЕНД

Форхенд грип и техника на удара

Няколко думи за препоръчителен хват за изпълнение на удара и техника на лифтираният форхенд.

Упражнения за форхенд - начални за самоподготовка

Техниката на удара почти се обезсмисля, ако работата на краката е неправилна. Не подценявайте тези упражнения, а ги заучете добре и това ще ви гарантира добро бъдеще.

Форхенд воле

Ще видите най-важните неща, които са в основата на доброто воле – добра работа с краката, топката се удри пред тялото по посока на изпълнение на удара, замаха е много къс. Не бързайте с изучаване на сечени удари, това ще се постигне по-късно и много по-лесно. Тук показваме как да се научите, да изигравате бързите удари.

Форхенд Джокович

Тук ще видите прекрасно изпълнение на форхенд но по висока топка. Сравнете техника на удара на Шарапова и на Джокович и ще видите разликата – Джокович движи ръката си почти по права и завършва пред гърдите движението на ръката.

Форхенд Шарапова

Едно прекрасно изпълнение на лифиран форхенд ниска топка по диагонала. Проследете внимателно движението на ракетата под топката преди удара и завършващото движение на ръката.

БЕКХЕНД

Бекхенд с една и две ръце

Тук даваме указания за хвата за бекхенд и техниката за изпълнение на удара с една и две ръце.

Бекхенд воле

Както и за форхенд волето, даваме указания за основните неща, които да ви гарантират създаване на навици за изиграване на бързите топки.

СЕРВИС

Сервис - подхвърляне на топката

Движението на ръката напред при плоския сервис е както при хвърляне на предмет, но за точнoстта на удара, особено при бърз сервис, е необходимо добро подхвърляне и топката да се удари във възможно най-високата точка.

Лифтиран сервис на Джокович

В този клип можете да видите изпълнение на лифтиран сервис с отскок. При този сервис ракетата не удри топката директно напред, както при плоския удар, а  удри топката отдолу на горе и напред.